Coaliţia pentru Familie, Credință și Viaţă a Românilor din America a fost înființată la Chicago

Coaliţia pentru Familie, Credință și Viaţă a Românilor din America a fost înființată la Chicago

Comunicat al Coaliţiei pentru Familie, Credință și Viaţă a Românilor din America

Coaliţia pentru Familie, Credință și Viaţă a Românilor din America, organizație civică non-profit, neguvernamentală, neafiliată politic sau confesional, a fost înființată la Chicago cu scopul de a sprijini eforturile întreprinse de către Coaliția pentru Familie din România și cei 3 milioane de conaționali care doresc protejarea familiei prin Art. 48 din Constituția României.

Cei peste 100 de membri ai consiliului acestei organizații, persoane distinse şi eminente, lideri ai comunităților românești din diferite metropole americane, avocați, arhitecți, contabili, ingineri, medici, profesori, lideri spirituali, precum și oameni de afaceri şi intelectuali din alte profesii, consimțim prin asocierea noastră a tuturor și crearea acestei organizații că scopul primordial al acesteia este să protejăm și să sprijinim familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie.

  1. Suntem foarte îngrijoraţi de nepăsarea și aparenta lipsă de respect a liderilor politici și, într-o prea mare parte, a clasei politice românești din diferite instituții de conducere și legislative față de cei 3 milioane de cetățeni români și voința acestora de organizare a unui referendum care să stabilească clar voința cetățenilor României cu privire la definirea căsătoriei; 
  1. Suntem foarte indignați de modul tendențios, chiar denigrant, de informare exersat de marea parte a presei românești care caută să discrediteze eforturile Coaliției pentru Familie, conducerea acesteia, precum și inițiativele și acțiunile întreprinse de aceasta, interpretând tendențios evenimentele în favoarea liberalismului progresist anti-familie;
  1. Suntem de asemenea extrem de indignați de atitudinea unor lideri în spațiul public, în special în o mare parte a presei românești dar și în societăți și instituții academice românești, care prin dezinformare și distorsionare intenţionată a mesajului Coaliției pentru Familie, asociind pe nedrept această organizație și eforturile ei cu homofobia și ura, contribuie în mod conștient și intenționat la încurajarea unei atitudini generale de împotrivire și prejudecată defectuoasă și incorectă asupra necesității organizării referendumului pentru familie;
  1. Ca trăitori ai credinței creștine, în diferite confesiuni, ne declarăm direct vizați și atacați prin asociere de toți cei ce se fac vinovați, propagă sau încurajează atacurile mediatice la adresa bisericii creștine, indiferent de confesiunea religioasă, și ne declarăm împotriva acestor practici iraţionale și nedemocratice vădit contrare drepturilor omului și libertăţii religioase;
  1. De comun acord și în același cuget, ne declarăm susținători ai Coaliției pentru Familie din România și susţinem organizarea fără tergiversări a referendumului pentru familie, menit a promulga oficial voința cetățenilor României cu privire la definirea căsătoriei ca uniunea dintre bărbat și femeie;
  1. Ne angajăm ca în perioadă ce urmează să întreprindem orice acțiune legală necesară pentru a asigura înțelegerea corectă a idealurilor Coaliției pentru Familie din România și misiunii acesteia, atât aici în SUA și Canada, nu doar în comunitățile românești ci și în orice spațiu social, religios, academic, mediatic, diplomatic sau politic;
  1. Ne angajăm de asemenea să angrenăm comunitățile românești din SUA și Canada și să sprijinim în măsura posibilităților și legislației în vigoare Coaliția pentru Familie din România și acțiunile acesteia în scopul organizării referendumului pentru familie, căutând astfel să protejăm viitorul instituției familiei, al credinței creștine și bisericilor de toate confesiunile creștine.

Astfel, urmează ca în zilele și săptămânile care urmează să anunțăm primii noștri pași ce-i vom întreprinde atât în Statele Unite ale Americii și Canada cât și pe plan internațional, pentru ca nou înființata Coaliție pentru Familie, Credință și Viață a Românilor Americani să-și atingă în timp optim și cu eficiență scopul și misiunea enunțată mai sus.

Facem de pe acum apel către toate comunitățile și bisericile creștine române, indiferent de confesiunea religioasă, să se implice și să participe la organizarea unor demersuri publice pentru proclamarea familiei ca instituție divină, așa cum a fost întemeiată de Dumnezeu, Creatorul, și care reprezintă simbolic relația Mântuitorului și Domnului nostru Isus Hristos și Biserica Sa, prin mijlocirea Duhului Sfânt!

 

Comitetul de Inițiativă și Organizare:

Președinte – Pastor Cristian Ionescu

Vicepreședinte – Avocat Peter Costea

Vicepreședinte – Avocat Sorin Leahu

Secretar – Steven Bonica

Trezorier – Dennis Stoia

Cenzor – Vinicius Sabău

 

Coalition of Romanian-Americans for Family, Faith, and Life, NFP

4850 N. Bernard Street, Chicago, IL 60625

[email protected]

Tel/SMS: +1(847) 477-3498